Thi Công Cách Âm Phòng Thu Âm

Để có một phòng thu âm chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải thực hiện được hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải thi công cách âm phòng thu thật chuẩn để những tạp âm bên ngoài không lọt được vào môi trường thu âm.

Quá trình thi công cách âm quán karaoke

Kỹ Thuật Thi Công Cách Âm Bar, Karaoke

Trong một dự án xây dựng quán bar, karaoke kinh doanh thì hàng mục thi công cách âm là vô cùng quan trọng. Vì khả năng cách âm của một dự án quán bar, karaoke ảnh hưởng trực tiếp đến qua trình hoạt động kinh doanh của quán sau này.