Thi Công Cách Âm Phòng Thu Âm

Để có một phòng thu âm chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải thực hiện được hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải thi công cách âm phòng thu thật chuẩn để những tạp âm bên ngoài không lọt được vào môi trường thu âm.